Posted on by FootshopCategoriesProjekty

Footshop se v uplynulých letech zavázal k tvorbě prostředí, kde se může každý cítit dobře a přijímán. Bez rozdílu. K tvorbě prostředí, které neakceptuje jakoukoliv formu diskriminace – přímou či nepřímou, verbální nebo fyzickou.

Anonymita sociálních sítí nás podvědomě naučila, že si můžeme říkat, co chceme. Nadávat, jak chceme. V duchu nedotknutelnosti a bez následků. Jenže nemůžeme. I kvůli tomu se hate speech bohužel stále častěji objevuje také za hranicemi virtuálního světa. Footshop chce v souvislosti s kampaní k letošnímu Pride monthu poukázat na fakta, která všechny podobné útoky spojují. Jsou nepřijatelné, do mezilidské komunikace nepatří a napadají svobodnou identitu osob, na které jsou mířené.

Víme o diskriminaci na pracovištích nebo uvnitř institucí. Stojíme za tím, že stejnopohlavní páry by měly mít právo na rodinný život a tedy i možnost uzavřít manželství. Paradoxně mnohem méně medializovaná je ale v dnešní společnosti jiná, častější forma odlišného přístupu. Jde o četnost nezapříčiněných urážek a útoků, ať už se bavíme o reálném nebo online prostoru. 

Neopodstatněná nenávist není svobodné projevení názoru. Protože jak dobře víme, naše svoboda končí tam, kde začíná omezovat svobodu někoho druhého. Přímé verbální omezování svobody někoho druhého proto už ze své podstaty do škatulky svobodný projev nespadá. Tento způsob vyjadřování nenávisti navíc není ničím než slepou uličkou. Nejenže je podle nás nepřijatelný, ale zároveň nikomu nepomůže, pouze uškodí. A takový projev je přece úplně zbytečný a hloupý.

Měli bychom se snažit neplést se lidem do jejich soukromého života. Přijímat každého takového, jaký je. Obzvlášť, když nikoho neohrožuje, žádným způsobem nepoškozuje, a ani proklamované vyrovnání práv nemůže nikoho omezit.

Chovejme se k ostatním tak, jak si přejeme, aby bylo jednáno také s námi samotnými. Chceme být terčem nadávek a bezdůvodného násilí? Ne. Proto nenadávejme a přestaňme útočit na ostatní. Větvení negativní energie, které dokáže spustit jeden komentář, navíc v konečném důsledku záporně ovlivní mnohem více lidí. Opět – úplně zbytečně.

Z logiky věci vychází, že by vše výše zmíněné mělo v mezilidské komunikaci fungovat automaticky, jenže do takového stavu má naše společnost ještě daleko. Snažme se proto vyjadřovat se pouze způsobem, který má reálný smysl. Způsobem, kterým ukážeme schopnost přemýšlet nad věcmi empaticky a v širším kontextu. Ne takovým, kterým dokazujeme pouze vlastní omezenost a hloupost. V takovém případě neříkejme radši vůbec nic.

Footshop každý rok vyjadřuje podporu lidem LGBTQ+, a to nejen v rámci Pride monthu. Pokud tě zajímají i naše dřívější vyjádření, třeba to loňské si můžeš přečíst zde. Téma se snažíme reflektovat také pomocí rozhovorů, proto pokud tě zajímá víc, navštiv naší rubriku jim věnovanou.

Latest posts by Footshop (see all)

Footshop je neustále se rozvíjející médium, které spojuje kultury, subkultury, skupiny i jednotlivce v jednu velkou rodinu, jejíž společnou láskou je láska k teniskám.