Výstava potrvá ve Vnitroblocku do 8. 12. 2019

Recyklované tenisky z Footshop vyprávějí příběh člověka na jeho cestách.
Stahování mas a stopy lidstva, setkání v čase, linky osudů otlačené na Zemi,
Vrstvení historie v nánosech minulostí, koloběhy evoluci ve stálém pohybu …
Stopy myšlenek stopnuté na cestách, neviditelné doteky bosých, vyzutá hmota našich těl je nyní odpad v kalužích stvoření.
Nač je tamten stroj?
Výhonek stromu evoluce, končetina vyčuhující z galaxie, náhodný shluk v mlhovině pokroku, tvar ve tvaru …

Mou tvorbu inspiruje celá paleta odpadů konzumního světa.
Reklamní billboardy jsou nosnou plochou pro asambláže a barevné grafické kompozice.
Série obrazů Stopy člověka je nesmazatelná stopa odpadu na Zemi.
Věci nechtěné v zrychlujícím víru konzumu bloudí vlastním životem.

Nejsou to staré tenisky nalepené na plátně a brodící se barevnou bažinou.
Není to vyzutí skutečnost odhalena pronikajícím světlem.
Není to výřez života v rámu.
Není to umění?

Jak jsi dokázal téma 17. listopadu navázat zrovna na tenisky?

Inspirovaly mě nedávné demonstrace, změny na Slovensku, připomínka na rok 1989, globální environmentální situace a migrace. Výstava Velvet evolution zachycuje stopy člověka v průběhu evoluce. Tenisky v pohybu zosobňují masy lidí bloudících ve víru událostí a zanechávají otisky emocí, které dohromady tvoří obraz doby.

Jaký je původ použitých tenisek?

Ve své tvorbě recykluju odpady, které by jinak skončily ve spalovně nebo na skládkách. Mají v sobě duši, stopu ve své paměti a vidím v nich krásu, která je v kontextu současné konzumní mašinérie neviditelná. Nadměrná výroba produktů a odpadu je neudržitelná a jejich zpracování bude ještě velkým tématem nejen pro výtvarné umění.

Mohl bys popsat techniky, které jsi při tvorbě použil?

Nosným plátnem jsou recyklované PVC billboardy. Barvu jsem nanášel teniskami, které jsem následně na obraz nalepil, případně domaloval. Použil jsem i odpadové textové formy a do toho všeho promlouvají ještě linie šňůrek.

Co by měl divák skrze jednotlivá hesla v obrazech hledat?

Stopy v čase, lidské příběh, nánosy historie, zacyklený pohyb, směry migrace, magnetické siločáry, osobní výjevy v cizích formách a silný vnitřní zážitek.

Už 30 let se jako společnost opět můžeme svobodně vyjadřovat právě i v umělecké sféře. Co bys československé společnosti popřál do dalších třiceti let?  

Přál bych si, abychom si vážili svobody a nenechali si ji znovu ukradnout.

Latest posts by Footshop (see all)

Footshop je neustále se rozvíjející médium, které spojuje kultury, subkultury, skupiny i jednotlivce v jednu velkou rodinu, jejíž společnou láskou je láska k teniskám.