Stručná informace o zpracování osobních údajů fyzických osob naší společností pro marketingové účely

Dovolujeme si Tě stručně informovat o zpracování Tvých osobních údajů, Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

1. Kdo je správcem Tvých osobních údajů?

Správcem Tvých osobních údajů je společnost Footshop s.r.o., se sídlem Pobřežní 667/78, 186 00, Praha 8, Česká republika, identifikační číslo: 24288128 (dále jen „Správce“).

2. V jakých situacích budeme Tvé údaje zpracovávat?

A. Kdy zpracováváme údaje s Tvým souhlasem?

O udělení souhlasu Tě požádáme, jestliže ještě nejsi naším registrovaným zákazníkem ani s Tebou nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům důvodu č. 47 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation, dále jen „nařízení GDPR“) a chceš od nás dostávat marketingové nabídky.

B. Kdy zpracováváme údaje bez Tvého souhlasu

Bez Tvého souhlasu můžeme zpracovávat Tvé osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:

a) Právní titul: Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na vaši žádost:

Účel:

b) Právní titul: Ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce;

Účel:

Právní titul: Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona

Účel:

3. Jaké osobní údaje o Tě zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

4. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

Tvé osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané bodu 2 této informace pocházejí výhradně od Tebe, tedy údaje které jsi nám poskytl/a např. v souvislosti s uzavřením smlouvy (nákupem zboží) nebo jsi nám je sdělil/a pro účely zákaznického programu a registrace do něj.

5. Kdo je příjemcem osobních údajů

Tvé osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném nebo uvedeném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

6. Jaká máš práva při zpracování Tvých osobních údajů?

Pokud jde o Tvé osobní údaje, máš následující práva:

7. Je Tvůj souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo povinný?

O udělení Tvého souhlasu Tě požádáme, jestliže nejsi dosud naším registrovaným zákazníkem, ani s Tebou nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům důvodu č. 47 nařízení GDPR a chceš od nás dostávat marketingové nabídky. Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro získání žádného zboží nebo služby nabízeného naší společností.

.

8. Lze udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Souhlas udělený pro marketingové účely můžeš odvolat kdykoliv.

9. Jak můžeš souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Svůj souhlas se zpracováním Tvých osobních údajů můžeš odvolat písemným vyjádřením zaslaným na adresu naší Společnosti.

10. Jak se můžes bránit proti přímému marketingu prováděném bez Tvého souhlasu?

Máš právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti takovému zpracování Tvých osobních údajů.

11. Další informace ochrany osobních údajů v obchodních podmínkách

Další podrobné informace o zpracování Tvých osobních údajů nalezneš v našich obchodních podmínkách dostupných na https://www.footshop.cz/cs/content/1-obchodni-podminky